V 21. storočí nemá 1,2 miliardy ľudí prístup k elektrine – je to vážny problém?

close